Inland sea - 1

També conegut com a Gawra, se situa a la costa de Gozo.

Inland sea - 2

La llacuna d’aigua salada se situa al nord de l’illa.