Política en les xarxes socials

Normes de participació en les xarxes socials

El nostre caràcter en les xarxes socials és obert: volem que els nostres seguidors i consumidors comparteixin, mostrin i intercanviïn informació, opinions i suggeriments per aquest mitjà. I perquè tot funcioni correctament, tenim algunes normes de participació aplicables a totes elles (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube):

1. És imprescindible ser major d’edat. Sense excepcions!

2. No es tolerarà cap falta de respecte. Estrella Damm no tolerarà el racisme, el sexisme, l’homofòbia o altres formes de discursos o contribucions que puguin ser interpretades com a tal. Les xarxes socials són per comunicar-nos, fer amics i passar una bona estona, no trobes?

3. Per compartir informació amb copyright sense tenir el permís de l’autor, cal afegir la URL d’origen.

4. Odiem el contingut brossa i el contingut il·legal de qualsevol tipus.

5. Recomanem no publicar en cap xarxa social d’Estrella Damm dades personals com ara l’adreça postal o electrònica, el telèfon, les dades bancàries, etc.

6. Si comparteixes amb nosaltres el teu moment Estrella o la teva visita a un lloc de la nostra #GuiaEstrella, recorda que el teu contingut no pot estar relacionat amb:
menors d’edat,
- activitats que vinculin la cervesa amb la conducció,
- activitats relacionades amb el consum excessiu de begudes alcohòliques,
- activitats relacionades amb el tabac o el consum de drogues.

Estrella Damm es reserva el dret d’esborrar els missatges que no compleixin les normes de respecte i legalitat del contingut. S’eliminaran tots els continguts ofensius o amenaçadors, sempre que la plataforma ho permeti.
Estrella Damm s’eximeix de la responsabilitat de l’incompliment d’aquestes normes de participació pels usuaris i de les conseqüències que puguin derivar d’aquest incompliment.

 

Política de privacitat en les xarxes socials oficials de

SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM

1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM a la xarxa social
En compliment del que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant, RDLOPD), SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM (en endavant, DAMM) vol posar en coneixement dels usuaris d'aquesta xarxa social la política respecte del tractament i la protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial de DAMM en la xarxa social. L'accés i l’ús per l'usuari d'aquesta pàgina oficial de DAMM suposen que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que s’hi preveu.

2. Dades de menors d'edat o incapaços
L'accés i el registre en aquesta xarxa social estan prohibits als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queden prohibits l'accés i l’ús dels menors de catorze (14) anys a la pàgina oficial de DAMM en la xarxa social. Per la seva banda, si l'usuari és incapaç, DAMM adverteix que és necessària l'assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l'usuari o del seu representant legal per a l'accés i ús d'aquesta pàgina oficial de DAMM. DAMM queda expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pugui derivar de l'ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços; aquesta responsabilitat és dels seus representants legals en cada cas.

3. Identificació de la raó social del responsable del fitxer
L'usuari queda informat que DAMM, amb domicili social a c/ Rosselló, núm. 515, Barcelona 08025, té la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l'usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de DAMM en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l'entitat titular de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina oficial.

4. Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment
Les dades personals proporcionades voluntàriament per l'usuari a DAMM a través de la seva pàgina oficial formaran part d'un tractament de dades responsabilitat de DAMM amb la finalitat d'oferir informació de DAMM, per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que s’hi subscriguin, intercanviar informació amb DAMM i altres usuaris, i establir comunicació amb tercers.
Des del moment en què l'usuari utilitza aquesta pàgina oficial, presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per DAMM per a la correcta prestació d'aquests serveis d'acord amb el que estableix aquesta política.
L'usuari és lliure d'utilitzar la pàgina oficial de DAMM en aquesta xarxa social, de manera que, en el cas que l'usuari no estigui d'acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no l’ha d'utilitzar ni proporcionar les seves dades personals.
A través d'aquesta pàgina oficial de DAMM, l'usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus d'informació i continguts, que estan subjectes tant a aquesta política com a les normes i condicions de la plataforma. L'usuari és responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, aquesta política i les normes de la plataforma.
L'usuari únicament pot publicar en aquesta pàgina oficial de DAMM dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat dels quals li pertanyin o respecte dels quals tingui l'autorització de tercers.
DAMM té dret a eliminar d'aquesta pàgina oficial –de forma unilateral i sense comunicació ni autorització prèvies de l'usuari– qualssevol continguts publicats per l'usuari quan l'usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política o les normes de la plataforma.

5. Identificació dels destinataris respecte dels quals DAMM tingui prevista la realització de cessions o comunicacions de dades
S'adverteix l'usuari que tota la informació i els continguts que publiqui a la pàgina oficial de DAMM a la xarxa social poden ser coneguts pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de la xarxa social. En conseqüència, la informació i els continguts publicats per l'usuari a la pàgina oficial de DAMM en aquesta xarxa social són objecte de comunicació a la resta dels usuaris per la naturalesa del servei.
DAMM únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de fer a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6. Altres tercers prestadors de serveis
DAMM
adverteix l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, la seguretat i el tractament de les dades, d'acord amb aquesta política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l'usuari a través d’aquesta pàgina oficial en aquesta xarxa social, i que no té cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que puguin efectuar tant el titular de la xarxa social com tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que puguin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o l’exercici de la seva activitat, tercers que estableixin enllaços a la xarxa social, ni aquells responsables a qui, a través enllaços, DAMM remet els usuaris adherits a aquesta pàgina oficial.

7. Qualitat de les dades
DAMM
adverteix l'usuari que, llevat de l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment ha de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l'usuari ha de respectar la privacitat de tercers, siguin usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial de DAMM en la xarxa social.

8. Exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades
DAMM
informa l'usuari de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida a DAMM, amb domicili social a c/ Rosselló, núm. 515, Barcelona 08025, o aquella que la substitueixi i es comuniqui al Registre General de Protecció de Dades. A aquests efectes, l'interessat ha d'enviar a DAMM la comunicació escrita indicant la petició o el dret que exercita, juntament amb una còpia del DNI o algun document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, i indicant expressament el seu nom d'usuari a la pàgina oficial de DAMM en la xarxa social, per tal d'identificar-lo inequívocament.

9. Altra informació d'interès
DAMM
pot modificar i substituir en qualsevol moment aquesta política, que, segons els casos, substituirà, completarà o modificarà l’actualment publicada aquí recollida. Per això l'usuari hi ha d'accedir periòdicament per tal de mantenir-se actualitzat.
L'usuari pot contactar amb DAMM mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte:

S.A. DAMM
Domicili: C/ Rosselló, núm. 515, Barcelona 08025
Correu electrònic: info@damm.es
 

Així mateix, l'usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per al seu ús.