Selecciona el teu país o regió

Descobreix el dia a dia dels que fan possible #CadaEstrellaQueFem

26 de febrer

Malteria

Posant a prova l’ordi

9.45 h - Com cada jornada, arriba un nou camió carregat d’ordi a la nostra malteria. I només és un dels 20 que, de mitjana, venen cada dia a subministrar-nos el nostre principal ingredient. “El primer que fem és extreure’n una mostra representativa per veure si compleix els paràmetres de qualitat”, apunta T. Ramo, director de la malteria. D’aquesta mostra, se’n mesura el calibre per saber si té la mida requerida, així com el grau d’humitat i de proteïna, i la capacitat de germinació. Tot i que les proves són exigents, generalment la càrrega és acceptada. De mitjana es refusa només un 4% dels camions, aquells amb un ordi que no compleix les condicions per formar part d’Estrella Damm.

"En mesurem el calibre, la humitat, la proteïna i la capacitat de germinació"
T. Ramo
camion
analisis cebada
analisis cebada
Análisis

Fàbrica

Tancs de guarda: ara cal paciència

16.12 h - És difícil no veure'ls a mesura que t'apropes a la nostra fàbrica: els 83 tancs de fermentació i guarda, també coneguts com a tancs de bodega, destacant entre la resta de les instal·lacions per la seva alçada i presència. S’hi emmagatzema el most de cervesa just després del procés de cocció i d'afegir-hi el llevat, per tal de fermentar durant una setmana i reposar durant dues. "Aquestes dues setmanes de repòs o guarda serveixen per acabar de perfilar la cervesa fins al seu punt idoni —explica K. Peiró, mestra cervesera de Damm—, ho podríem fer en menys temps, però no quedaria igual".

"La cervesa podria reposar durant menys temps, però no quedaria igual"
K. Peiró
Análisis
Tanques

Camps d’ordi

La pluja porta brots verds

17.43 h - Els camps d’ordi es tenyeixen d’un verd cada cop més intens a mesura que avança el febrer. Aquí, a les terres dels germans Seuma, l’ordi ha tardat més del compte a brotar per culpa d’un hivern fred i sec, tot i que les darreres pluges han ajudat a accelerar el procés. Ara es veu una capa verda composta de brins de tres o quatre dits d’alçada que aviat afillolaran, és a dir, començaran a separar-se en fulletes per seguir creixent durant els propers mesos. “Ara l’important és que la primavera no sigui massa càlida ni seca”, comenta B. Seuma, agricultor que fa més de 20 anys que cultiva l’ordi que fa possible la malta de la nostra Estrella Damm.

"L’ordi ha tardat a brotar a causa d’un hivern fred i sec"
B. Seuma
la cebada brota
Campos de cebada
Campos de cebada
Campos de cebada
Descobreix més sobre #CadaEstrellaQueFem en les altres edicions de "el dia a dia"